نحوه انتخاب مدل سفارشی

شما می توانید با مراجعه به  قسمت مدل های سفارشی ، مدلی را که میخواهید طرح مورد نظرتان بر روی آن منتقل شود را انتخاب نمایید . 
طرح می تواند مستقیما توسط خود شما با استفاده از رنگهای ثابت مخصوص ، نقاشی و یا توسط ما روی چرم چاپ شود . 
مدت زمان تحویل کار یکهفته تا ده روز می باشد . 
جهت هماهنگی مراحل پیش از دوخت و انتقال طرح مورد نظر بروی چرم خام ، پس از انتخاب مدل با مسئول هماهنگی کارها تماس بگیرید .   
شماره تلفن جهت هماهنگی سفارشات اختصاصی : 88761235 - 09121977388